top of page
citattecken

Fantastiskt intressant. 


– Föreläsningsdeltagare

Föreläsningar

Det finns inga omöjliga elever

Det finns inga omöjliga elever

 

Studiero och resultat kan snabbt förbättras med rätt verktyg och förhållningssättI Susannes föreläsning “Det finns inga omöjliga elever” delar Susanne med sig av praktiska verktyg som kan användas för att lyckas med även de mest svårmotiverade eleverna, elever som stör studieron samt elever med utåtagerande beteende. 

Effektiv konflikthantering

Effektiv konflikthantering

 

I många skolor saknas en tydlig modell, och praktiska verktyg för effektiv konflikthantering. Konflikter mellan elever, och även mellan personal och elever, tar mycket värdefull tid från våra pedagoger och undervisningen Det är dessutom inte ovanligt att elever upprepade gånger agerar kränkande, något som påverkar trygghet och trivsel för såväl elever som personal på skolan.  

Studio12

Studio 12 – Där alla elever kan lyckas

 

För tio år sedan började Susanne arbeta med de elever som av olika skäl inte deltog aktivt i sin skolgång. Vissa elever hade av olika skäl låg- eller obefintlig närvaro. Andra elever närvarade i skolan, men inte på lektionerna eller var passiva i skolarbetet. [...]

det finns inga omöjliga skolor

Det finns inga omöjliga skolor

I början av 2019 fattade Skolinspektionen det historiska beslutet att låta staten ta över kontrollen av Storvretskolan i Botkyrka kommun. Eleverna hade tagit över makten och lärarna hade resignerat. Via riksnyheterna kom det till Lillemors och Susannes kännedom och de kontaktade kommunen och erbjöd sig gå in som ny ledning för att vända utvecklingen på skolan. [...]

bottom of page