top of page

Konsulttjänster

  • Starta upp Studio 12 i grundskolan 

  • Starta upp Studio 2 på gymnasiet 

  • Specialpedagogisk handledning  

  • Handledning, utåtagerande elever 

  • Effektivisera elevhälsoarbetet

bottom of page