top of page

Det finns inga omöjliga skolor

Ett nytt arbetssätt i skolan presenteras i en boken ” ”Det finns inga omöjliga skolor – Att vända en skola från kaos till framgång”. Författarna Lillemor Bergquist och Susanne Norman är två skolledare som genom sitt arbetssätt lyckades vända Storvretskolan i Botkyrka från kaos till framgång på extremt kort tid. Skolinspektionen hade planerat att tvångsomhänderta skolan. Susanne Norman och Lillemor Bergquist gick in som rektorer och implementerade sitt arbetssätt i skolan under åtta månader. Resultatet blev att de lyckades vända Sveriges mest ökända problemskola och fick grönt ljus av Skolinspektionen. Sedan maj i år implementeras flera av arbetssätten kommunövergripande i Kalix. Boken tar upp metoder, strukturer och verktyg till rektorer och skolpersonal, som kan förankras i varje skolas verksamhet och skapa en trivsam arbetsplats där både elever och personal utvecklas.

Skolor_A_high (kopia).jpg
Skolor_A_high (kopia).jpg

Två rutinerade skolledare, Lillemor Bergquist och Susanne Norman, har skrivit boken "Det finns inga omöjliga skolor – Att vända en skola från kaos till framgång."

 

I början av 2019 beslutade Skolinspektionen att tvångsomhänderta Storvretskolan i Botkyrka, Stockholm. Förfallet på skolan hade gått så långt att situationen blivit ohållbar. Utåtagerande elever hade tagit över makten på skolan medan lärarna och ledningen kapitulerade. Elever skrek och slogs i korridorerna. Lärare blev slagna och kränkningar var vardagsmat. När polisen var på besök vid ett tillfälle kastades en banger in i skolmatsalen. Susanne Norman och Lillemor Bergquist erbjöd sig då att gå in som rektorer för att bevisa att det gick att vända skolans utveckling och åtta månader senare var jobbet klart. Sveriges mest ökända problemskola hade kommit på fötter igen och Skolinspektionens inspektörer gav grönt ljus på alla punkter.

Sedan maj i år har arbetssättet implementeras i flera skolor i Kalix kommun och redan efter ett par veckor visades positiva resultat.  

 

– Arbetssättet har gett oss de verktyg vi behöver för att ge alla elever trygghet, studiero och den undervisning som de har rätt till. Nu förbättras lärarnas arbetsmiljö och de kan fokusera på sitt huvuduppdrag – undervisningen, säger Charlotte Sundqvist, skolchef vid Kalix kommun

Genom tydligt, anpassat ledarskap och målfokuserat bemötande lär sig även elever med utmanande beteende att det inte lönar sig att använda våld för att komma undan vuxnas krav. Boken innehåller konkreta exempel på hur lärare och skolpersonal kan agera för att inte bli slagna och kränkta av elever.  Eleverna måste sluta kränka varandra och följa skolans ordningsregler för att lyckas med sin skolgång. Susanne Norman och Lillemor Bergquist har bevisat att det går att ta tillbaka makten från de utåtagerande eleverna och få dem att börja fokusera på skolarbete på mindre än åtta månader. 
 

Det nya förhållningssättet leder bland annat till att:

·     Alla elever följer skolans ordningsregler

·     Alla elever agerar respektfullt mot varandra, lärarna och lokalerna

·     Alla elever bidrar till studiero

·     Alla elever arbetar med skolarbete under skoldagen

·     Allt arbete med anpassningar och särskilt stöd ger mer träning i det som eleven upplever svårt och bidrar till ökad självständighet för eleven.

·     Skolpersonalen justerar tydligheten i sitt ledarskap utifrån varje enskild elevs behov för att lyckas i en situation

·     Skolpersonalen har höga förväntningar på alla elever

·     Eleverna lär sig att ta eget ansvar för sitt eget agerande via schyssta konsekvenser
 

Författarna:
Susanne Norman är utbildad rektor med över tio års erfarenhet av arbete med elevhälsa och beteendeutveckling i skolan. Hon har utvecklat ett förhållningssätt som på kort tid lär elever med utåtagerande beteende att börja använda sig av fungerandestrategier som inte innehåller våld. Hon har även tagit fram en framgångsrik och kostnadseffektiv modell av särskild undervisningsgrupp, Studio 12, som lyckas med de elever som av olika skäl inte tillgodogör sig undervisningen i ordinarie undervisning och en konflikthanteringsmodell som snabbt lär eleverna att agera respektfullt mot varandra. 


Lillemor Bergquist är en praktiker i skolans värld med 26 års erfarenhet som lärare och 21 års erfarenhet som rektor. Tidigt i hennes karriär upptäckte hon att grunderna till att lyckas med de grupper hon tilldelades, oavsett vilka svårigheter eleverna hade eller vilket bostadsområde som skolan låg i, var det anpassade ledarskapet, struktur, ordning, reda och stimulerande undervisning. Hennes fokus som lärare har alltid varit ständig utveckling av Didaktiska kunskaper och som rektor har hon lagt stor vikt vid att organisera sina ledningsgrupper med kompetenser som kompletterat varandra. En självklar del har varit att skapa förutsättningar för samarbete och fokus på elevers lärande. Lillemor brinner för att motverka den ojämlika skolan och hon har i sin praktik inspireratsav Lennart Grosins forskning om framgångsrika skolor.

bottom of page