top of page

Föreläsare

Susanne Norman

Susanne Norman är utbildad rektor med över tio års erfarenhet av arbete med elevhälsa, elever med utåtagerande beteende och beteendeutveckling i skolan. Hon har utvecklat ett förhållningssätt som lär elever med utåtagerande beteende att börja använda sig av fungerande strategier utan våld. Hon har även tagit fram en framgångsrik och kostnadseffektiv modell av särskild undervisningsgrupp, Studio 12, som även lyckas med de minst skolmotiverade eleverna, och en konflikthanteringsmodell som snabbt lär eleverna att respektera varandra. Utöver sitt arbete som konsult inom verksamhetsutveckling är hon en anlitad föreläsare.  
 

Hennes motto är: Alla kan utvecklas! 

Lillemor Bergquist

Lillemor Bergquist är utbildad lärare och erfaren rektor. En praktiker i skolans värld med 26 års erfarenhet som lärare och 21 års erfarenhet som rektor. Tidigt i hennes karriär upptäckte hon att grunderna till att lyckas med de grupper hon tilldelades, oavsett vilka svårigheter eleverna hade eller vilket bostadsområde som skolan låg i, var det anpassade ledarskapet, struktur, ordning, reda och en stimulerande undervisning. Hennes fokus har alltid varit ständig utveckling och som rektor har hon i sina uppdrag lagt stor vikt kring ledningens organisation och samarbete.

 

Hon följer mottot: Gör det som ger effekt! 

bottom of page