top of page

Forskning

Problematisk skolfrånvaro

forskning.se, 14 februari 2023

Elever som stannar hemma är ett växande problem. Men att kalla dem hemmasittare leder fel, menar forskare. Nytt hopp om att klara skolan kan få elever att gå till skolan igen. [...]

Problematisk skolfrånvaro, Studio 2 och Det finns inga omöjliga elever 

Det finns inga omöjliga elever

svt.se, 26 december 2022

De största förlorarna är de elever som använder sig av våld. Om de inte blir hjälpta i tid riskerar de att hamna i kriminalitet och arbetslöshet, säger skolforskaren Martin Karlberg. [...]

Det finns inga omöjliga elever

Mer forskning kommer fyllas på löpande

bottom of page