top of page

Forskning

Problematisk skolfrånvaro

forskning.se, 14 februari 2023

Elever som stannar hemma är ett växande problem. Men att kalla dem hemmasittare leder fel, menar forskare. Nytt hopp om att klara skolan kan få elever att gå till skolan igen. [...]

Problematisk skolfrånvaro, Studio 2 och Det finns inga omöjliga elever 

Det finns inga omöjliga elever

svt.se, 26 december 2022

De största förlorarna är de elever som använder sig av våld. Om de inte blir hjälpta i tid riskerar de att hamna i kriminalitet och arbetslöshet, säger skolforskaren Martin Karlberg. [...]

Det finns inga omöjliga elever

Referenser

Här nedan presenteras en del av de viktigaste referenserna som beskriver vårt arbete. Mer referenser finns under knappen "Referenslista"

01

Främja studiero

Hafsteinsdóttir, Elín & Appelgren, Alva & Bergman, Eva & Bergman, Maria & Melin, Catarina & Lilja, Annika & Samuelsson, Marcus. Främja studiero i klassrummet -lärares ledarskap Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar; 2021.

03

Beteendeproblem

Wadström O. Att förstå och påverka beteendeproblem. Sjunde reviderade upplagan. Linköping: Psykologinsats; 2020.

02

Skolfrånvaro

Sverige. Skolverket. Skolfrånvaro och vägen tillbaka: långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv. Stockholm: Skolverket; 2010.

04

Hemmasittare och Närvaro

Gren Landell M. Främja närvaro: att förebygga frånvaro i skolan. Första utgåvan. [Stockholm]: Natur & Kultur; 2018.

Friberg, Peter, 1974-. - Hemmasittande elever och vägen tillbaka / Peter Friberg, Sara Linderdahl, Robert Palmér, Marit Sahlström, Ia Sundberg Lax.. - 2022 - Ny uppdaterad upplaga. - ISBN: 9789185617432

bottom of page