top of page
Susanne och Lillemor

Om oss

Lillemor och Susannes vägar möttes år 2012 när Susanne flyttade från Luleå till Stockholm och av en slump blev erbjuden en tjänst som elevassistent i den skola där Lillemor var rektor. Kombinationen av Lillemors ledarskap och Susannes arbetssätt samt deras olika bakgrunder och erfarenheter visade sig ge mycket goda resultat inom beteende- och skolutveckling. När statens omhändertagande av Storvretskolan i Botkyrka kommun var ett faktum erbjöd de sig att gå in som rektorer för att på endast åtta månader se till att vända skolans utveckling, vilket de lyckades med. Förutom att bygga upp Skolkonsulterna skriver de just nu på en gemensam bok.

bottom of page