top of page
Det finns inga omöjliga skolor

Det finns inga omöjliga skolor 

I början av 2019 fattade Skolinspektionen det historiska beslutet att låta staten ta över kontrollen av Storvretskolan i Botkyrka kommun. Eleverna hade tagit över makten och lärarna hade resignerat. Via riksnyheterna kom det till Lillemors och Susannes kännedom och de kontaktade kommunen och erbjöd sig gå in som ny ledning för att vända utvecklingen på skolan. De ville bevisa att alla skolor, oavsett område eller problematik, går att vända från kaos till en plats med trygghet och studiero där eleverna trivs och utvecklas. Mindre än åtta månader senare var jobbet klart och de fick grönt ljus av skolinspektionen på samtliga punkter. 

 

Föreläsningen är 2,5 timmar lång och i den avslöjar Susanne och Lillemor sina nycklar till framgång. Nycklarna går att applicera i alla skolor och ger rektorer verktyg för att effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet på sin skola. 

Pris 

24.900 kr för upp till ca 50 deltagare. 

För tillkommande deltagare debiteras 300 kr/person. 

Intresseanmälan
bottom of page