top of page
Effektiv konflikthantering

Effektiv konflikthantering

I många skolor saknas en tydlig modell, och praktiska verktyg för effektiv konflikthantering. Konflikter mellan elever, och även mellan personal och elever, tar mycket värdefull tid från våra pedagoger och undervisningen Det är dessutom inte ovanligt att elever upprepade gånger agerar kränkande, något som påverkar trygghet och trivsel för såväl elever som personal på skolan.  

Utifrån detta har Susanne tagit fram en modell som effektiviserar konflikthanteringen i skolan. Personalen utbildas i samtalsmetodik och får praktiska verktyg som kan användas i det direkta arbetet med eleverna för att minska antalet kränkningar samt för att lösa konflikterna. Susanne har föreläst och implementerat modellen i flera skolor i olika kommuner, både på grundskolenivå och gymnasienivå. 

Föreläsningen är ca 1,5 timmar lång och riktar sig till samtlig pedagogisk personal samt ledning. Under föreläsningen förmedlar Susanne verktyg som direkt kan användas i den dagliga verksamheten. 

Intresseanmälan

Föreläsning ger bland annat svar på

  • Hur gör man när en elev bryter mot ordningsreglerna? 

  • Hur gör man för att säkerställa att elever slutar kränka varandra/personal? 

  • Hur kan man arbeta med överenskommelser för förändrat bemötande mellan elever/elever och elever/personal? 

  • Hur kan man arbeta med överenskommelser för att få gruppkonflikter att upphöra?  

  • Hur gör man när en elev vägrar delta i en konflikthantering?  

  • Hur gör man när en elev som kränkt vägrar be om ursäkt till den som kränkts? 

 

Pris 

24.900 kr för upp till ca 50 deltagare. 

För tillkommande deltagare debiteras 300 kr/person. 

bottom of page