top of page
Det finns inga omöjliga elever

Det finns inga omöjliga elever 

Studiero och resultat kan snabbt förbättras med rätt verktyg och förhållningssätt. I Susannes föreläsning “Det finns inga omöjliga elever” delar Susanne med sig av praktiska verktyg som kan användas för att lyckas med även de mest svårmotiverade eleverna, elever som stör studieron samt elever med utåtagerande beteende. 

Förhållningssättet som förmedlas i föreläsningen innebär att all personal arbetar med ett behovsanpassat ledarskap med höga förväntningar. I det ingår att personalen, oavsett hur eleven agerar, är lugn, tydlig och konsekvent i sin gränssättning samt arbetar med “schyssta konsekvenser”, positiv feedback och en behovsanpassad struktur för att skapa en sund skolmiljö med studiero där alla elever kan lyckas. 

 

Föreläsningen är ca 2,5 timmar lång där Susanne bjuder på ett innehåll som är allt annat än långtråkigt och teoretiskt. Verktygen kan snabbt appliceras i er egen verksamhet och innehållet passar som kompetensutveckling för all personal som arbetar inom skola- och förskola.  

 

Innehållet går att anpassa utifrån era specifika behov, men grunden utgår från:  

 

Relation och motivation - 50 min 

Beteendeförändring och föräldrabemötande - 50 min 

Diskussion/frågor - 30 min  

Intresseanmälan

Föreläsning ger bland annat svar på

  • Hur skapar man snabbt en relation med tryggt och tydligt ledarskap? 

  • Hur gör man för att fånga de elever som saknar motivation?  

  • Hur får man tillbaka elever med problematisk frånvaro till skolan? 

  • Hur hanterar man en elev som är utåtagerande? 

  • Hur gör man om en elev vägrar lämna klassrummet? 

  • Hur kan man arbeta för att en elev ska förändra ett felaktigt beteende?  

  • När vårdnadshavare inte tar ansvar, hur hanterar jag det?  

  • Hur bemöter jag elever med NPF? 

  • Vad är ODD/Trotssyndrom och hur hanterar jag den problematiken? 

 

Pris 

29.900 kr för upp till ca. 50 medarbetare. 

För tillkommande deltagare debiteras 300 kr/person. 

bottom of page